De Linde - Portaal van diensten LindeZorg website LindeAdvies website LindeWonen website LindeActief website LindePlus website LindePOH website LindeBudget website

Over LindeBudget

LindeBudget is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie, met een eigen bestuur. LindeBudget maakt deel uit van ‘De Linde’, een groep kleinschalige organisaties, die intensief met elkaar samenwerken en voor de cliënt een zorg-keten vormen. De Linde richt zich vooral op zelfstandig wonende cliënten met (lichte) verstandelijke en/of psychische beperkingen. De laatste jaren blijkt dat onze ervaring met deze doelgroepen ook bij andere cliënten heel waardevol is.

De Linde • Algemene informatie over De Linde

De Linde is een zorg- en dienstverlener voor mensen met een (lichte) verstandelijke en/of psychiatrische beperking. De Linde biedt woonbegeleiding, bewindvoering, dagbesteding, kleinschalig wonen en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Zo zorgt De Linde ervoor dat deze kwetsbare mede-burgers zoveel mogelijk actief mee doen in onze samenleving. De Linde bestaat uit een keten van zelfstandige kleinschalige organisaties, die intensief met elkaar samenwerken. Klik hier voor de website van Stichting De Linde Linde-logo-100x100px      

LindeZorg • Woonbegeleiding

Woonbegeleiding is de kern van onze dienstverlening. Woonbegeleiding bestaat meestal uit enkele uren per week begeleiding aan huis. Die begeleiding is altijd gericht op stabilisatie van het dagelijks leven in al zijn facetten: met familie, op het werk en in de buurt. Een tweede kerntaak van de woonbegeleider is de eventuele inzet van andere betrokken zorg- en dienstverleners te coördineren. Dit verhoogt de effectiviteit en verlaagt de kosten. De woonbegeleiders zijn in de meeste gevallen 50-plussers die zich een aantal dagdelen in de week willen inzetten voor onze doelgroep. In de praktijk is gebleken dat deze betrokken burgers met hun levenservaring en flexibele agenda bij uitstek geschikt zijn voor dit werk. Woonbegeleiding van De Linde is gericht op het centrale doel van de WMO: alle burgers in staat stellen actief deel te nemen aan onze samenleving, en de inzet van (dure) professionals te beperken.

Wilt u meer weten? Klik hier voor de website van LindeZorg. Bel of een mail voor informatie kan ook. Bel of mail voor informatie.
Telefoon: 023 557 51 74
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken
van 09.00 tot 13.00 uur.

02-2014-logo-lindezorg-100x100

LindeAdvies • Consult en Therapie

De Linde werkt samen met orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten, gespecialiseerd in onze doelgroep. Deze deskundigen verzorgen de intake en diagnose en zijn verantwoordelijk voor het begeleidingsplan. Gedurende het begeleidingstraject bieden ze zo nodig aanvullende therapie aan onze cliënten en ondersteuning en advies aan de woonbegeleiders.  LindeAdvies werkt ook voor alle andere bij De Linde aangesloten zorgverleners. Meer weten? Klik hier voor de website van LindeAdvies Bel of een mail voor informatie kan ook. Telefoon: 023 551 60 00 of 023 557 51 74 U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 09.00 tot 13.00 uur. 03-2014-logo-lindeadvies-100x100

LindeWonen • Dienstverlening en ondersteuning zelfstandige woonvormen

LindeWonen is een service-organisatie voor kleinschalige zelfstandige woonvormen, die hechten aan hun eigen identiteit. LindeWonen biedt een full-service pakket administratieve, facilitaire en zorginhoudelijke ondersteuning, zodat zorgverleners zich maximaal kunnen concentreren op zorgverlening in de praktijk. Meer weten? Klik hier voor de website van LindeWonen Bel of mail voor informatie. Telefoon: 023 557 51 74 U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 09.00 tot 13.00 uur. lindewonen-zorg-wmo

LindeActief • Dagbesteding

Aanvullend op de woonbegeleiding faciliteert De Linde kleinschalige dagbesteding op diverse locaties met een prettige, afwisselende en zinvolle bezigheid. Van restaurant tot manege en van keuken tot kennel. De dagbesteding wordt geboden door de betreffende werkgever. LindeActief biedt de werkgever een full-service pakket administratieve, facilitaire en zorginhoudelijke ondersteuning. Meer weten? Klik hier voor de website van LindeActief. Bel of mail voor informatie. Telefoon: 023 557 51 74 U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 09.00 tot 13.00 uur. 05-2014-logo-lindeactief-100x100

LindeBudget • Bewindvoering

Een sluitend huishoudboekje is bij het zelfstandig wonen van het grootste belang. Geldzorgen staan een adequate begeleiding op andere levensterreinen ernstig in de weg, om over schulden nog maar niet te spreken. LindeBudget biedt bewindvoering en aanvullende diensten. Bij cliënten die ook woonbegeleiding krijgen, is de dienstverlening van LindeBudget geïntegreerd in het zorgaanbod en de wekelijkse thuisbegeleiding. Meer weten? Klik hier voor de website van LindeBudget Bel of mail voor informatie. Telefoon: 0255 758 001 U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 09.00 tot 13.00 uur. 08-2014-logo-lindebudget-100x100

Samenwerking

De cliënten van De Linde hebben vaak te maken met meerdere instanties en zorgverleners. Collegiale afstemming en samenwerking is bij De Linde op alle niveaus vanzelfsprekend. Een belangrijke taak van de woonbegeleiders van De Linde is het afstemmen en coördineren van alle zorg en dienstverlening aan de cliënt. Zo dragen we bij aan efficiënte en effectieve zorg en voorkomen we dat de cliënt ‘door de bomen het bos niet meer ziet’. In de praktijk van De Linde is gebleken dat in de dagelijkse begeleiding door semi-professionals (betrokken 50plussers) zeer goede resultaten kunnen worden behaald, ook bij moeilijke cliënten. Voorwaarden hierbij zijn goede afstemming en samenwerking met specialistische GGZ-zorg (behandelaars in de 1e of 2e lijn). Een belangrijke schakel in de samenwerkingsketen is de GGZ-praktijkondersteuner in de huisartspraktijk. Door deze vroegtijdig bij het begeleidingsplan te betrekken, kan bij mogelijke escalatie snel en doeltreffend gehandeld worden.

Kwaliteitszorg

De Linde hecht groot belang aan de kwaliteit van de geboden begeleiding en dienstverlening. Die kwaliteit waarborgen we met: • Periodiek onderzoek naar cliënttevredenheid • Een doorlopend programma voor deskundigheidsbevordering • Periodieke evaluatie van protocollen en procedures • Een intern digitaal communicatiesysteem (LindeNet) • Een digitaal cliëntvolgsysteem • Cliëntenraad en klachtenregeling • Specifieke aandacht voor veiligheid en geweld in de directe leefomgeving van de cliënt

Lindebudget is gecertificeerd door de branchevereniging PBI.

© 2019 Budgetbeheer De Linde | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie